Gjaldþrotameðferð

Sleppa leiðarkerfi
ForsíðaForsíða farsímaútgáfu

Gjaldþrotameðferð

Um gjaldþrotaskipti gilda lög númer 21/1991. Eftir að árangurslaust fjárnám hefur verið gert hjá skuldara hafa kröfuhafar þrjá mánuði til þess að krefjast gjaldþrotaskipta. Með gjaldþrotaskiptum er átt við lögskipaða aðgerð sem fer fram í þeim tilgangi að yfirfæra eignir til kröfuhafa. Um er að ræða fullnustugerð sem hefst með dómsúrskurði, upphafstíminn er úrskurður dómara en hann skipar í kjölfarið skiptastjóra sem fer með framkvæmd skiptanna.

Hverjir geta krafist gjaldþrotaskipta?

Krafa um gjaldþrotaskipti á grundvelli árangurslauss fjárnáms

Þegar um sameignarfélög eða einkafirma er að ræða skal jafnframt krafist gjaldþrotaskipta á búum allra sameigenda/eigenda ásamt sameignarfélaginu eða einkafirmanu sjálfu. Þetta helgast af því að félagsmenn bera ótakmarkaða ábyrgð á skuldbindingum firmans eða félagsins. Þetta leiðir til þess að bú slíks firma eða félags verður ekki tekið til gjaldþrotaskipta nema bú þess manns eða þeirra sem bera ábyrgð á skuldbindingum firmans eða félagsins séu áður tekin til gjaldþrotaskipta, samanber 5. grein gjaldþrotaskiptalaganna.

Aftur upp

Úrræði skuldara

Skuldari getur komist hjá gjaldþrotaskiptum með því að gera skriflega áætlun um greiðslu skattskuldarinnar hjá innheimtumanni ríkissjóðs. Greiða verður helming kröfunnar til þess að gjaldþrotaskiptabeiðni sé afturkölluð og afganginum má dreifa á allt að sex mánuði með möguleika á framlengingu. Sé um að ræða áætlaða skatta er forsenda greiðsluáætlunar að skuldari leggi fram staðfestingu skattyfirvalda um að skattkæru hafi verið skilað ásamt útreikningi löggilts endurskoðanda á væntanlegri álagningu.

Greiðsluáætlun leysir skuldara á engan hátt undan hugsanlegum viðurlögum eða öðrum innheimtuaðgerðum sem tæk eru svo sem nauðungarsölu, fjárnámi og/eða lokunaraðgerðum heldur leiðir eingöngu til þess að fallið er frá gjaldþrotaskiptakröfu. Hægt er að gera greiðsluáætlun hvenær sem er eftir að árangurslaust fjárnám hefur verið gert áður en gjaldþrotaskiptaúrskurður er kveðinn upp. Eftir að gjaldþrotaúrskurður er kveðinn upp þarf kröfulýsingarfrestur að líða. Það er ófrávíkjanlegt skilyrði að skuldari greiði skiptastjóra áfallinn skiptakostnað áður en beiðni er afturkölluð og þá jafnframt að allir aðrir kröfuhafar afturkalli kröfulýsingar sínar.

Aftur upp

Nauðasamningar

Um nauðasamninga gilda lög númer 21/1991 auk þess sem innheimtumaður þarf að líta til 113. greinar laga um tekjuskatt númer 90/2003. Með hugtakinu nauðasamningur er átt við samning um greiðslu skulda eða eftirgjöf af skuldum sem kemst á milli skuldarans og áskilins meiri hluta lánardrottna hans og hlýtur síðan staðfestingu fyrir dómi. Lagahugtakið nauðasamningur getur á engan hátt tekið til annarra samninga um skuldaskil en þeirra sem beinlínis er kveðið á um í lögum enda er sú nauð sem hugtakið er dregið af fólgin í því lögbundna eðli þessara samninga að þeir bindi minnihluta lánardrottna algerlega án tillits til vilja þeirra. Markmið nauðasamnings er að ráða bót á ógjaldfærni skuldara og þá einkum með því að lækka skuldir þannig að skuldari verði frekar fær um að standa í skilum.

Aftur upp

Hvert skal beina umsókn um nauðasamning?

Aftur upp

Ófrávíkjanleg skilyrði

Til þess að innheimtumaður geti mælt með nauðasamningi verður skuldari að vera:

 

Réttaraðstoð vegna nauðasamninga

Um réttaraðstoð við einstaklinga til að leita nauðasamninga gilda lög númer 65/1996. Markmið laganna er að veita einstaklingi möguleika á að ná tökum á fjármálum sínum og þannig komast hjá því að fara í gjaldþrotaskipti. Sá sem vill leita réttaraðstoðar samkvæmt lögunum skal senda innanríkisráðuneytinu umsókn og gera þar grein fyrir eignum og skuldum og ástæðum fjárhagsörðugleikanna. Innanríkisráðuneytið hefur útbúið umsóknareyðublað fyrir þá sem vilja leita réttaraðstoðar samkvæmt ofangreindu.

 

Síðast uppfært/breytt sept 2016

Var efnið hjálplegt?Nei
Takk fyrir

Ábendingin verður notuð til að bæta gæði þjónustu og upplýsinga á vef Tollstjóra. Hikaðu ekki við að hafa samband ef þig vantar aðstoð.

Af hverju ekki?