Tollfrjáls farangur

Sleppa leiðarkerfi
ForsíðaForsíða farsímaútgáfu

Tollfrjáls farangur

Ferðabúnaður og annar farangur

Við komu til landsins mega ferðamenn, sem búsettir eru á Íslandi, hafa með sér tollfrjálst þann farangur, til dæmis fatnað og annan ferðabúnað, sem þeir fóru með til útlanda.

Ferðamenn mega ennfremur hafa meðferðis tollfrjálst varning sem fenginn er í ferðinni eða í tollfrjálsri verslun hér á landi (við brottför eða heimkomu) fyrir samtals allt að 88.000 kr. (krónur), hvort sem um er að ræða einstakan hlut eða fleiri hluti, miðað við smásöluverð á innkaupsstað.

Þó hámark tollfríðinda sé 88000 krónur er ekkert því til fyrirstöðu að versla fyrir hærri upphæð erlendis, en þá má ekki gleyma að fara í rauða hliðið þegar heim kemur og greiða lögbundin aðflutningsgjöld af mismuninum.

Börn sem eru yngri en 12 ára mega hafa tollfrjálst verslunarvörur fyrir 44.000 kr.

Tollfrelsi matvara, þ.m.t. sælgæti, er takmarkað við 25.000 kr. verðmæti og 3 kg (kílógrömm) að þyngd.

Ferðamenn geta ekki framselt rétt sinn til tollfríðinda; tveir eða fleiri ferðamenn geta ekki lagt saman heimildir sínar til tollfrjáls innflutnings.

Sjá einnig innflutningstakmarkanir og bönn.

Áfengi og tóbak

Ferðamenn mega hafa með sér tollfrjálst áfenga drykki og tóbak sem hér segir:

Áfengir drykkir 

Gerðar hafa verið breytingar á lögum um gjald á áfengi og tóbak, nr. 96/1995.

Breytingarnar fela í sér að:

Dæmi um mögulegar úrfærslur:

Sjá einnig töflu með fleiri mögulegum útfærslum þegar áfengi er keypt og tollfríðindi nýtt.

Sterkt áfengi telst vera áfengi sem er sterkara en 21%; léttvín telst vera áfengi, annað en bjór, sem er 21% að styrkleika eða minna.

Tóbak

Lágmarksaldur til að flytja inn áfengi er 20 ár og 18 ár til að flytja inn tóbak.

Vinsamlegast athugið að ferðamaður verður að hafa varning í fórum sínum við innflutning og framvísa honum tollyfirvöldum sé þess óskað. Heimild til þessa að flytja inn tollfrjálsan varning er ekki hægt að framselja ferðaskrifstofum, leiðsögumönnum, rútubílstjórum eða öðrum. Kjósi ferðaskrifstofa, bílstóri eða leiðsögumaður að flytja inn vörur fyrir hönd ferðamanna, eiga heimildir til tollfrjáls innflutnings ekki við og verður að greiða af vörunum í samræmi við verðmæti samkvæmt reikningi. Sé ekki hægt að framvísa reikningi skal verðmæti þeirra metið af starfsmönnum Tollstjóra.

Sjá einnig upplýsingar um mögulegar leiðir við innkaup á vef Fríhafnarinnar.

Almenn skilyrði tollfrelsis

Tollafgreiðsla

Ferðamenn sem koma til landsins frá útlöndum eiga að eigin frumkvæði að skýra tollgæslunni frá og framvísa tollskyldum varningi sem þeir hafa meðferðis svo og þeim varningi sem háður er innflutningsskilyrðum eða innflutningsbanni. Ferðamenn þurfa hins vegar ekki að gera grein fyrir öðrum varningi sem þeir hafa meðferðis nema þess sé sérstaklega óskað.

Ef svonefnd rauð og græn tollhlið eru þar sem tollafgreiðsla ferðamanna fer fram, er ætlast til að þeir velji sér hlið og gefi með því til kynna hvort þeir hafi meðferðis varning sem þarf að gera sérstaklega grein fyrir eða ekki.

Rautt tollhlið

Rauð tollhlið eru fyrir þá sem hafa meðferðis:

Grænt tollhlið

Græn tollhlið eru hins vegar fyrir þá sem eingöngu hafa tollfrjálsan farangur meðferðis og engan varning sem er háður innflutningstakmörkunum.

Ef ferðamaður er í vafa um hvaða tollfríðindum hann á rétt á eða hvort tiltekinn hlutur sem hann hefur meðferðis sé háður sérstökum innflutningstakmörkunum er ráðlegt að hann velji rautt tollhlið.

Tollvörður getur ávallt óskað eftir að skoða farangur ferðamanns, jafnvel á grænu tollhliði; það gildir og um farangur ferðamanna á afgreiðslustöðum þar sem ekki eru notuð rauð og græn tollhlið. Ferðamanni ber að veita nauðsynlega aðstoð vegna tollskoðunar, til dæmis að opna töskur og umbúðir ef nauðsynlegt reynist og gefa upplýsingar um farangurinn sem um er beðið. Komi við tollskoðun fram varningur sem ekki er greint frá eins og fyrir er mælt hér að framan, skoðast hann ólöglega innfluttur. Er heimilt að gera slíkan varning upptækan til ríkissjóðs auk þess sem viðkomandi kann að þurfa að sæta refsingu lögum samkvæmt.


Síðast uppfært/breytt ágúst 2017

Sjá einnig þennan bækling:

Duty free allowances of travellers - texti á fimm tungumálum (pdf)

Var efnið hjálplegt?Nei
Takk fyrir

Ábendingin verður notuð til að bæta gæði þjónustu og upplýsinga á vef Tollstjóra. Hikaðu ekki við að hafa samband ef þig vantar aðstoð.

Af hverju ekki?
Ef óskað er eftir svari vinsamlega notið: Hafðu samband eða Hrós, ábendingar og kvartanir