Tollminjasafn Íslands stofnað

Sleppa leiðarkerfi
Fara heim

Tollminjasafn Íslands stofnað

02.03.2007

Þann 1. mars 2007 var Tollminjasafn Íslands stofnað þegar tollstjórinn í Reykjavík undirritaði samþykktir fyrir hið nýstofnaða safn sem starfrækt verður við embættið. Safnið verður til húsa í Tollhúsinu að Tryggvagötu 19.

 

Samþykktir fyrir Tollmynjasafn Íslands undirritaðar

Í samþykktum fyrir safnið kemur fram að hlutverk þess sé að safna, varðveita, skrá og rannsaka tollminjar. Sérstök áhersla skal lögð á muni, klæðnað og bækur sem tengjast tollstjóraembættum auk smyglvarnings og annars áhugaverðs sem tengist starfi tollvarða og tollstarfsmanna. Safnið skal enn fremur miðla upplýsingum um þessar minjar og hafa þær til sýnis á áhugaverðan og aðgengilegan hátt fyrir almenning. Safnið skal starfa eftir mótaðri söfnunar- og sýningarstefnu sem skal miða að því að varpa ljósi á og efla þekkingu, skilning og áhuga almennings á tollminjum. Framkvæmd stefnunnar skal vera markviss og árangursrík og skal stefnan vera endurskoðuð á 5 ára fresti. Safnmuni skal skrá eftir viðurkenndum aðferðum og varðveita og forverja eftir bestu getu.

Gert er ráð fyrir að tollminjasafnið gangi í International Association of Customs Museums, skammstafað IACM, sem eru alþjóðasamtök toll- og skattaminjasafna sem hafa að markmiði að efla kunnáttu og þekkingu á sögu þessara tveggja atvinnugreina. Í dag eru alls 16 lönd meðlimir í samtökunum: Belgía, Danmörk, Finnland, Frakkland, Holland, Noregur, Ungverjaland, Írland, Portúgal, Bretland, Lúxemborg, Ítalía, Austurríki, Tékkland, Svíþjóð og Þýskaland. Samtökin voru stofnuð í Kaupmannahöfn árið 1993 og halda árlega ráðstefnu sem haldin er til skiptis í aðildarríkjunum. Samtökin halda úti heimasíðu á netinu á slóðinni: http://www.customsmuseums.org/

 

Undirbúningur að stofnun safnsins hefur staðið yfir um nokkurn tíma og í því sambandi sóttu m.a. formaður Tollvarðafélags Íslands og aðaldeildarstjóri tolleftirlitsdeildar tollasviðs tollstjórans í Reykjavík ráðstefnu IACM sem haldin var dagana 6. til 8. september 2006 í Ósló en stjórn samtakanna hafði boðið fulltrúum frá embættinu þátttöku í ráðstefnunni. Tilgangurinn með þátttökunni var að kynnast starfsemi samtakanna og afla upplýsinga um uppsetningu safna á þessu sviði.

 

Yfirumsjón með starfsemi tollminjasafnsins verður í höndum fjögurra manna safnstjórnar sem skipuð verður af tollstjóranum í Reykjavík. Tollstjórinn í Reykjavík mun jafnframt ráða sérstakan safnstjóra í hlutastarf sem hefur með höndum daglega umsjón með safninu.

 

Tollstjórinn í Reykjavík mun leggja safninu til rekstrarfé.

 

 

Samþykktir fyrir Tollminjasafn Íslands (pdf skjal 26 Kb)

Ljósmyndir frá undirrituninni 

 

Til baka