Tollafgreiðsla: Breyting á tollskrá, aðflutningsgjöldum o.fl. 1. janúar 2008

Sleppa leiðarkerfi
Fara heim

Tollafgreiðsla: Breyting á tollskrá, aðflutningsgjöldum o.fl. 1. janúar 2008

29.12.2007

Tollafgreiðsla inn- og útfluttra vara
 
Breytingarnar gilda um allar vörur (tollskýrslur) sem ótollafgreiddar eru 1. janúar 2008 nema annað sé tekið fram

Vegna hugbúnaðar til tollskýrslugerðar:
Hér er tengill á vefsíðu þar sem sækja má tollskrárlykla og hlutfallstöflu til niðurhals og notkunar í tollskýrslugerðarhugbúnaði

1.
Breyting á tollskránni
Auglýsing nr. 175/2007 um breyting á viðauka I við tollalög, nr. 88/2005, með síðari breytingum (A-deild Stjórnartíðinda)
Tekur gildi 1. janúar 2008.
Auglýsingin er hér á vef Stjórnartíðinda:
http://www.stjornartidindi.is/Advert.aspx?ID=adf50960-58da-4ef8-80d5-547d0d0a6793

Megin breytingarnar varða tollflokkun á fiskflökum og fiskbitum en tekin eru upp ný tollskrárnúmer fyrir þessar sjávarafurðir, tollskrárnúmer 0304.1911 til 0304.1959 og tollskrárnúmer 0304.9951 til 0304.9969. Ennfremur er tekin upp ný uppskipting tollskrárnúmera 0305.3012 til 0305.3049, m.a. fyrir léttsöltuð fryst flök í tollskrárnúmerum 0305.3012 til 0305.3029. Þá eru gerðar breytingar á flokkun blómlauka og græðlinga í 6. kafla tollskrárinnar og drykkjarvörum úr sojabaunum o.fl. í 22. kafla. Um aðrar breytingar á tollflokkun vísast til auglýsingarinnar.

Útbúinn hefur verið samsvörunarlykil sem styðjast má við til að endurflokka vörur í núgildandi tollskrá undir þau tollskrárnúmer sem breytingarnar taka til. Tekið skal fram að samsvörunarlykillinn og önnur skjöl birt hér hafa ekki lagagildi. Tollflokkun skal byggð á túlkunarreglum tollskrárinnar og auglýsingunni.

Nánari upplýsingar og leiðbeiningar um breytta tollflokkun er að finna í neðangreindum skjölum:
Samsvörunarlykill (pdf)
Tollskrárnúmer sem falla brott 1. janúar 2008 (pdf)
Ný tollskrárnúmer sem taka gildi 1. janúar 2008 (pdf)

Einnig breytist vörusvið eftirfarandi tollskrárnúmera, sem áfram verða í gildi:
0304.1911 til 0304.1939
0304.9911 til 0304.9929
0305.3012 til 0305.3019
texti í undirlið 0306.13 breytist
texti í undirlið 0306.23 breytist
0602.9091
0602.9092
0602.9093
0602.9099
texti í undirlið 1605.20 breytist
texti í undirlið 8471.40 breytist
texti í undirlið 8528.40 breytist

Hér má skoða hvaða tollar, gjöld og fl. (skilmálar tollskrárnúmers, tollskrárlyklar) eru á tilteknu tollskrárnúmeri (ath. að velja gildisdagsetningu 1. janúar 2008 eða síðar)
https://vefafgreidsla.tollur.is/tollalina/Innfl/uppflTollskr.aspx

Tollskrárhandbókin á vef tollstjóra (tollskrárnúmerin með texta tollskrárinnar skv. viðauka I við tollalög) verður uppfærð fljótlega í janúar 2008:
/tollskra/

Vegna hugbúnaðar til tollskýrslugerðar:
Hér er tengill á vefsíðu þar sem sækja má tollskrárlykla og hlutfallstöflu til niðurhals og notkunar í tollskýrslugerðarhugbúnaði

2.
Breyting á úrvinnslugjöldum – BP, BE og BD gjöld
Lög um breytingu á lögum um úrvinnslugjald, nr. 162/2002, með síðari breytingum
http://www.stjornartidindi.is/Advert.aspx?ID=a7d6a2a5-8c01-4c4e-81b0-036aa05d28c4
Breytingarnar eru þessar:
BP gjald, heyrúlluplast, verður 3 kr/kg (2. gr. laganna)
BE gjald, málning, verður 25 kr/kg (3. gr. laganna)
BD gjald, framköllunarefni vegna ljósmynda, hækkar (sjá 4. gr. laganna)

Skv. 1. gr. laganna verða skilagjöld, G* gjöld, áfram í gildi til 31.12.2009
Einnig er breyting á gjaldskyldu nýs tollskrárnúmers, sbr. 5. gr. laganna.

3.
Flutningsjöfnunargjald á olíuvörum – J1 til J5 gjöld
Auglýsing nr. 1211/2007 um flutningsjöfnunargjald á olíuvörum:
http://www.stjornartidindi.is/Advert.aspx?ID=7c547971-583f-4e6c-b466-533fd46942e5

Taxtar þessara gjalda verða eftirfarandi frá 1. janúar 2008:

J1 Flutningsjöfnunargjald (0,36 kr/lítra) á bifreiðabensín
J2 Flutningsjöfnunargjald (0,16 kr/lítra) á þotueldsneyti (flugsteinolía)
J3 Flutningsjöfnunargjald (0,78 kr/lítra) á gasolíu      
J4 Flutningsjöfnunargjald (0,10 kr/lítra) á flugvélabensín
J5 Flutningsjöfnunargjald (0,11 kr/kg) á aðrar olíur og blöndur til brennslu

4.
Tollkvótar
Eftirfarandi reglugerðir um tollkvóta taka gildi 1. janúar 2008:

Reglugerð nr. 1198/2007 um úthlutun á tollkvótum vegna innflutnings á blómum, trjám o.fl.:
http://www.stjornartidindi.is/Advert.aspx?ID=fc7badc3-3818-43a7-8fc1-9397b3709466

Reglugerð nr. 1213/2007 um úthlutun á tollkvótum vegna innflutnings á ostum frá Noregi.:
http://www.stjornartidindi.is/Advert.aspx?ID=9b893044-a1ec-4c50-84ef-8ce63e61cd40

Reglugerð nr. 1214/2007 um tollkvóta á grænmeti og lækkun tolla:
http://www.stjornartidindi.is/Advert.aspx?ID=5dc0f1fd-b1e9-4e57-a55e-0c9c6d4d1618

Reglugerð nr. 1215/2007 um úthlutun á tollkvótum vegna innflutnings á soðnum eggjum og eggjarauðum:
http://www.stjornartidindi.is/Advert.aspx?ID=59baa347-30ee-48f8-b379-1bccff53497b

Reglugerð nr. 1216/2007 um úthlutun á tollkvótum vegna innflutnings á frjóeggjum og mysudufti:
http://www.stjornartidindi.is/Advert.aspx?ID=8315144e-782a-4ef3-909f-ee32a5049253

Reglugerð nr. 1217/2007 um úthlutun á tollkvótum vegna innflutnings á hvalaafurðum og rjúpum:
http://www.stjornartidindi.is/Advert.aspx?ID=3e6c5bf1-08a3-494a-a5f4-ba39905d2155

5.
Breyting á tollalögum – breytingar varðandi fyrirkomulag tollgengis taka gildi 1. febrúar 2008
Lög nr. 170/2007 um breyting á tollalögum, nr. 88/2005, með síðari breytingum.
http://www.stjornartidindi.is/Advert.aspx?ID=479b365c-3448-48b5-a0a2-7c4d10671061

Um ýmsar breytingar er að ræða sem taka gildi 1. janúar 2008, en hér er sérstaklega vakin athygli á að breytingar verða á fyrirkomulagi tollafgreiðslugengis sem taka gildi 1. febrúar 2008. Um daggengi (sólarhringsgengi) verður að ræða skv. nánari reglum.  Nánari upplýsingar verða á vef tollstjóra í janúar 2008.

6.
C3 gjald, olíugjald, verður óbreytt
Skv. lögum nr. 162/2007 um breyting á lögum nr. 87/2004, um olíugjald og kílómetragjald, með síðari breytingum, verður C3 olíugjald, 41 kr/lítra, óbreytt en átti að hækka í 45 kr/lítra 1. janúar 2008.
http://www.stjornartidindi.is/Advert.aspx?ID=ded57bd3-0a54-4382-b40a-ca63b0c352c2

7.
Aðgerðir í Tollakerfi, tölvukerfi tollafgreiðslu hjá tollstjórum
Þær aðflutningsskýrslur yfir ótollafgreiddar vörur sem liggja inni í Tollakerfi um áramót og innihalda tollskrárnúmer sem falla úr gildi eða breytast verða settar í stöðuna athugasemd. Innflytjandi eða tollmiðlari þarf síðan að senda inn leiðrétta skýrslu skv. breyttri tollskrá.
Ef aðeins er um gjaldabreytingu að ræða í aðflutningsskýrslu verður endurálagning gjalda á skýrslu gerð hjá tollstjóra.

8.
Eftirtaldar breytingar verða á hlutfallstöflu vegna úrvinnslugjalda af pappa-, pappírs- og plastumbúða (BV og BX gjöld):
0601.1000 fellur brott (uppskipting)
- ný tollskrárnúmer sem fá hlutfallstölurnar 8 fyrir pappír og 1 fyrir plastumb.:
- 0601.1010
- 0601.1020
- 0601.1030
- 0601.1040
- 0601.1090

0601.2001 fellur brott
- nýtt tollskrárnúmer sem fær hlutfallstölurnar 5 fyrir pappír og 4 fyrir plastumb.:
- 0601.2012

0602.9070 fellur brott (uppskipting)
- ný tollskrárnúmer sem fá hlutfallstölurnar 0,5 fyrir pappír og 1 fyrir plastumb.:
- 0602.9071
- 0602.9079

0602.9091 fellur brott
0602.9093 fellur brott

3304.3000 fellur brott (uppskipting)
- ný tollskrárnúmer sem fá hlutfallstölurnar 50 fyrir pappír og 1,20 fyrir plastumb.:
- 3304.3010
- 3304.3090

Vegna hugbúnaðar til tollskýrslugerðar:
Hér er tengill á vefsíðu þar sem sækja má tollskrárlykla og hlutfallstöflu til niðurhals og notkunar í tollskýrslugerðarhugbúnaði

9.
Nýir landakódar hafa tekið gildi:
ME fyrir Svartfjallaland
RS fyrir Serbíu

 

Til baka