Tilkynning nr. 1/2009 til tollvarða og annarra er málið varðar.

Sleppa leiðarkerfi
Fara heim

Tilkynning nr. 1/2009 til tollvarða og annarra er málið varðar.

22.01.2009

Ný stjórnvaldsfyrirmæli og breytingar á stjórnvaldsfyrirmælum, birt í B- deild Stjórnartíðinda.

Tollstjóri vekur athygli á eftirtöldum stjórnvaldsfyrirmælum og breytingum sem orðið hafa á stjórnvaldsfyrirmælum varðandi tollamál.

I. Auglýsing nr. 23/2009 um bann eða takmörkun á innflutningi og varúðarráðstafanir vegna matvæla og fóðurs sem innihalda mjólk, mjólkurafurðir, soja eða sojaafurðir eða hjartarsalt, og eru upprunnar í Kína eða eru fluttar frá Kína.

Auglýsingin er sett með stoð í 27.,28. og 29. sbr. 18. gr. laga um matvæli nr. 93/1995, með síðari breytingum, 7. gr. laga um eftirlit með áburði sáðvöru og fóðri nr. 22/1994 og með hliðsjón af ákvörðunum nr. 798/2008/EB og 921/2008/EB.

Auglýsingin öðlaðist gildi við birtingu 15. janúar 2009, og á sama tíma féll úr gildi auglýsing nr. 935/2008.

Auglýsing nr. 23/2009.

II. Reglugerð nr. 14/2009 um úthlutun á tollkvótum vegna innflutnings á landbúnaðarvöru frá Evrópubandalaginu.

Reglugerð þessi er sett skv. heimild í 4. mgr. 12. gr. tollalaga og 65. gr. B laga nr. 99/1993 um framleiðslu, verðlagningu og sölu á búvörum. Hún öðlaðist gildi við birtingu 8. janúar 2009 og gildir til og með 31. desember 2009.

Reglugerð 14/2009.

 

22. janúar 2009

Tollstjóri

 

Tilkynningin í pdf skjali (66 KB)

Til baka