Jólagjafir sendar erlendis frá

Sleppa leiðarkerfi
Fara heim

Jólagjafir sendar erlendis frá

09.12.2009

Nú eru jólin að nálgast og starfsmönnum Tollstjóra er það bæði ljúft og skylt að benda landsmönnum á að í ákveðnum tilvikum þarf ekki að greiða tolla og önnur aðflutningsgjöld af jólagjöfum sem sendar eru til landsins. Þetta á þó aðeins við um gjafir sem gefandi búsettur erlendis hefur með sér eða sendir hingað til lands, en gildir hins vegar ekki um innflutning í atvinnuskyni.

 

 

 

 

Skilyrði fyrir tollfrjálsum innflutningi jólagjafa eru:

  1. Að verðmæti jólagjafar samkvæmt framlögðum reikningi sé ekki meira en 10.000 kr. Fylgi reikningur ekki jólagjöfinni áætlar Tollstjóri verðmætið með hliðsjón af líklegu smásöluverði á innkaupsstað. Sé verðmæti jólagjafar meira en 10.000 kr. eru aðflutningsgjöld reiknuð að því marki sem verðmætið er umfram þá fjárhæð.
  2. Að sending beri með sér að um sé að ræða jólagjöf frá gefanda búsettum erlendis og að tengsl séu á milli hans og þess sem gjöfina fær.
  3. Sé ljóst af fylgiskjölum eða samsetningu jólagjafar að hún sé ætluð tveimur eða fleiri og gjöfunum hafi eingöngu af hagkvæmnisástæðum eða vegna tilefnis sendingar verið pakkað saman til flutnings er jólagjöf til hvers og eins talin sjálfstæð gjöf við mat á því hvort gjöfin teljist innan verðmætamarka.

Rétt er að benda á að undanþágan tekur ekki til áfengis og tóbaks.

Nánari upplýsingar um undanþágu frá greiðslu aðflutningsgjalda af gjöfum

Til baka