Breytingar á greiðslufresti aðflutningsgjalda og gjalddögum

Sleppa leiðarkerfi
Fara heim

Breytingar á greiðslufresti aðflutningsgjalda og gjalddögum

19.05.2011

Til hugbúnaðarhúsa, sem selja eða þjónusta hugbúnað til tollskýrslugerðar, innflytjenda og tollmiðlara.

Áríðandi tilkynning vegna EDI/SMT-tollafgreiðslu - breytingar á greiðslufresti aðflutningsgjalda, gjalddögum - hefur áhrif á hugbúnað innflytjenda/tollmiðlara fyrir tollskýrslugerð og tollafgreiðslu

Tekur gildi 1. júní 2011, en einnig afturvirkar breytingar frá 1. janúar 2011/1. mars 2011

Skv. breytingu á tollalögum, http://www.althingi.is/altext/139/s/1439.html (samþykkt á Alþingi 17. maí 2011), hafa tekið gildi breytingar á reglum um hvernig aðflutningsgjöld eru skuldfærð við tollafgreiðslu; breytingar á gjalddögum. Þessar breytingar eru tímabundnar ráðstafanir; gilda fyrir árið 2011, þ.e. um aðflutningsgjöld, sem skuldfærð hafa verið og verða við tollafgreiðslu innfluttra vara á árinu. Gera þarf breytingar á hugbúnaði sem notaður er við EDI/SMT-tollafgreiðslu innfluttra vara hjá innflytjendum og tollmiðlurum.  Lagt er til að breytingarnar verði þannig útfærðar að gert sé ráð fyrir að fyrra fyrirkomulag um skuldfærslu aðflutningsgjalda geti tekið aftur gildi.  Breytingunum á skuldfærslu gjalda er lýst hér að neðan og áhrif þeirra á EDI/SMT-tollafgreiðsluna. Breytingarnar gilda um neðangreind tilvik. Önnur tilvik skuldfærslu gjalda eru óbreytt.

Þegar EDI/SMT-aðflutningsskýrsla fær tollafgreiðslu hjá Tollstjóra, er sent EDI-skeyti til innflytjanda eða e.a. tollmiðlara, nefnt skuldfærslutilkynning, sem lesið er inn í hugbúnað hans.  Þetta skeyti heitir CUSTAR. Í skeytinu eru m.a. upplýsingar um álögð og skuldfærð gjöld, sundurliðuð niður á hvert tollskrárnúmer/línu í skýrslunni. Fyrir hvert gjald á tollskrárnúmeri eru upplýsingar um hvernig gjald er skuldfært; skuldfærslukódi, S2, S4 o.fl. kódar, sem gefa til kynna gjalddaga tolls/gjalds.  Í hugbúnaði innflytjanda/tollmiðlara eru síðan töflur sem túlka þessa kóda miðað við tollafgreiðsludag í CUSTAR skeytinu. Hver skuldfærslukódi segir til um uppgjörstimabil og eindaga gjalda, sem skuldfærð eru á uppgjörstímabili skv. reglu kódans.  Þetta getur síðan haft áhrif á birtingu upplýsinga á skjá og útprentunum í hugbúnaði.

Breytingarnar varða þessa kóda, sem hafa verið í gildi:

S2 kódi, almenna skuldfærslureglan:
Uppgjörstímabil er tveir mánuðir, janúar-febrúar, mars-apríl o.s.frv.
Eindagi gjalds sem skuldfært er skv. þessari reglu er 15. næsta mánaðar eftir lok uppgjörstímabils.
Dæmi: Eindagi jan-feb 2011 tímabils er 15. mars 2011 

S4 kódi, skuldfærsla vörugjalds (X* vörugjöld) aðila, sem skráðir eru hjá Ríkisskattstjóra sem vörugjaldsskyldir (tiltölulega fá fyrirtæki nota þessa skuldfærslureglu)
Uppgjörstímabil eru tveir mánuðir, janúar-febrúar, mars-apríl o.s.frv.
Eindagi vörugjalds er þá 28. annars mánaðar eftir lok uppgjörstímabils.
Dæmi: Eindagi jan-feb 2011 tímabils er 28. apríl 2011 

Frá og með 1. júní 2011 til 31. desember 2011 verða neðangeindir skuldfærslukódar í CUSTAR skeytum í stað S2 og S4 kóda:

SA (kemur í stað S2) kódi, almenna skuldfærslureglan:
Uppgjörstímabil er tveir mánuðir, janúar-febrúar, mars-apríl o.s.frv.
Eindagar gjalds sem skuldfært er skv. þessari reglu eru tveir; helmingur upphæðar gjalds gjaldfellur á hvorum eindaga:
Fyrsti eindagi er 15. næsta mánaðar eftir lok uppgjörstímabils
Annar eindagi er 15. annars mánaðar eftir lok uppgjörstímabils
Dæmi: Eindagar maí-júní 2011 tímabils eru: 15. júlí 2011 og 15. ágúst 2011 

S9 (kemur í stað S4) kódi, skuldfærsla vörugjaldsaðila á vörugjaldi, sem skráðir eru hjá Ríkisskattstjóra sem vörugjaldsskyldir:
Uppgjörstímabil eru tveir mánuðir, janúar-febrúar, mars-apríl o.s.frv.
Eindagar vörugjalds sem skuldfært er skv. þessari reglu eru tveir; helmingur upphæð gjalds gjaldfellur á hvorum eindaga:
Fyrsti eindagi er 28. annars mánaðar eftir lok uppgjörstímabils.
Annar eindagi er 28. þriðja mánaðar eftir lok uppgjörstímabils.
Dæmi: Eindagar maí-júní 2011 tímabils eru 28. ágúst 2011 og 28. september 2011 

Varðandi það þegar skipta þarf upphæðum gjalda í CUSTAR skeyti niður á tvo eindaga; afgangur
Hugbúnaður innflytjanda/tollmiðlara þarf að skipta gjaldaupphæð í CUSTAR skeyti niður á tvo eindaga eftir því sem skuldfærslureglan (skuldfærslukódi) segir til um. 

Notuð er eftirfarandi regla. Beita skal þessari reglu á samtals gjöld með sömu skuldfærslureglu í aðflutningsskýrslu, en ekki á hverja línu tollskrárnúmers fyrir sig í skýrslunni. Ef ekki er unnt að skipta jafnt niður á eindagana tvo þá fer afgangur á fyrsta eindagann.
1 kr. er skipt niður þannig: 1 kr. á fyrsta eindaga, 0 kr. á annan eindaga
7 kr. er skipt niður þannig: 4 kr. á fyrsta eindaga, 3 kr. á annan eindaga
Alltaf þarf að passa upp á að samtals skuldfærð gjöld á öllum línum/tollskrárnúmerum í CUSTAR skeyti stemmi við samtalsupphæðina sem kemur í CUSTAR skeytinu. 

Afturvirkni vegna 1. janúar til 31. maí 2011
Með lögum nr. 22/2011, samþykkt á Alþingi í mars 2011, var eindögum aðflutningsgjalda breytt fyrir uppgjörstímabilið janúar-febrúar 2011. Með lögum nr. 46/2011 samþykktum á Alþingi 17. maí 2011 var aftur samþykkt lagabreyting, sem gildir um eindaga aðflutningsgjalda er skuldfærð hafa verið/verða á tímabilinu 1. mars 2011 til 31. desember 2011.  

Á tímabilinu 1. janúar til 31. maí 2011 hafa innflytjendur og tollmiðlarar í EDI/SMT-tollafgreiðslu fengið S2 og S4 kóda í CUSTAR skeytum (fá til maí loka). Engu að síður eru eindagar vegna gjalda sem skuldfærð voru á framangreindu tímabili skv. S2 og S4 kódum, þeir eindagar sem greint er frá hér að ofan á SA og S9 kódum.  Tollreikningar á pappír sem innflytjendur/tollmiðlarar hafa fengið hjá gjaldkerum Tollstjóra eða af vef VEF-tollafgreiðslu hafa ekki verið réttir hvað varðar eindagana, en það breytist frá og með 1. júní 2011.

Yfirlit yfir skuldfærslureglur, uppgjörstímabil og eindaga

Nánari upplýsingar um tæknileg atriði fást hjá TTU-deild, tölvukerfi tollafgreiðslu og upplýsingavinnsla, hjá Tollstjóra:

ttu[hja]tollur.is eða símanúmer TTU þjónustvaktar: 560 0505

 

Til baka