Tollyfirvöldum ber að staðfesta með áritun útflutning alls varnings þegar endurgreiðsla virðisaukaskatts nemur hærri fjárhæð en 5000 kr.

Sleppa leiðarkerfi
Fara heim

Tollyfirvöldum ber að staðfesta með áritun útflutning alls varnings þegar endurgreiðsla virðisaukaskatts nemur hærri fjárhæð en 5000 kr.

27.01.2014

Embætti Tollstjóra vill koma því á framfæri að ef fjárhæð endurgreiðslu á virðisaukaskatti af varningi sem aðilar búsettir erlendis hafa fest kaup á hér á landi nemur hærri fjárhæð en 5.000 kr. ber tollyfirvöldum að staðfesta útflutning varningsins með áritun á endurgreiðsluávísunina, sbr. 3 ml., 2. mgr. 5. gr. reglugerðar nr. 294/1997 um endurgreiðslu virðisaukaskatts til aðila búsetta erlendis.

Rétt þykir að ítreka að þetta á við um allan útfluttan varning og er ullarvarningur, hvort sem hann hefur verið framleiddur á Íslandi eður ei, ekki undanþeginn. Ljóst er að einhvers misræmis virðist hafa gætt í upplýsingagjöf hvað fyrrgreind atriði varðar og er þeim aðilum er hafa leyfi fjármála- og efnahagsráðuneytisins til að annast endurgreiðslu samkvæmt reglugerð nr. 294/1997 bent á að fara eftir þessum tilmælum og koma þeim áleiðis til sinna viðskiptavina þegar í stað.

Til baka