Breytingar á aðflutningsgjöldum við tollafgreiðslu vara sem taka gildi 1. júní 2014 og að hluta til afturvirkt frá 1. janúar 2014

Sleppa leiðarkerfi
Fara heim

Breytingar á aðflutningsgjöldum við tollafgreiðslu vara sem taka gildi 1. júní 2014 og að hluta til afturvirkt frá 1. janúar 2014

27.05.2014

Varðar m.a. innflytjendur, tollmiðlara og hugbúnaðarhús, sem selja eða þjónusta hugbúnað til tollskýrslugerðar.
 
Almennt gildir að breytingarnar taka til allra vara sem ótollafgreiddar eru 1. júní 2014 nema breytingar skv. lið 8 hér neðar, en þær taka gildi afturvirkt frá og með 1. janúar 2014.

Ábendingar
Þegar leiðrétta eða breyta þarf aðflutningsskýrslum vegna þegar tollafgreiddra innfluttra vörusendinga, t.d. vegna of- eða vangreiddra gjalda, þá bera þær leiðréttingar aðflutningsgjöld skv. tollskrá, lögum og reglugerðum sem í gildi voru/eru tollafgreiðsludaginn eða e.a. bráðabirgðatollafgreiðsludaginn og nota skal tollafgreiðslugengi þess dags. Tollskrárnúmer, skilmálar þeirra, gjöld og tollafgreiðslugengi innfluttra hraðsendinga miðast við þann dag þegar tollgæsla veitti leyfi til að afhenda sendinguna innanlands (langoftast komudagur sendingar til landsins).

Á vef Tollstjóra má skoða annarsvegar tegundir tolla og hinsvegar önnur aðflutningsgjöld og taxta þeirra, t.d. fyrir og eftir 1. janúar 2014 eða 1. júní 2014, með því að velja viðeigandi viðmiðunardagsetningu. Ennfremur fást upplýsingar um tollskrárnúmer, tolla og gjöld á þeim o.fl. í tollskránni á vef Tollstjóra.

1.
Kolefnisgjöld af eldsneyti, K* gjöld, lækkun
Taxtar kolefnisgjalda lækka og verða: 

K2   Kolefnisgjald. Gas- og díselolía:  5,84 kr/lítra
K3   Kolefnisgjald. Bensín:  5,10 kr/lítra
K5   Kolefnisgjald. Brennsluolía:  7,23 kr/kg
K6   Kolefnisgjald. Jarðolíugas og annað loftkennt kolvatnsefni:  6,44 kr/kg

Heimild: 6. gr. laga nr. 46/2014 um gjaldskrárlækkanir o.fl.
 

2.
Sérstakt vörugjald af eldsneyti, C1 og C2 gjöld, lækkun
Taxtar gjaldanna verða þessir:

C1   Blýlaust bensín:  40,30 kr/lítra
C2   Annað en blýlaust bensín:  42,73 kr/lítra

Heimild: 5. gr. laga nr. 46/2014 um gjaldskrárlækkanir o.fl.
 

3.
Olíugjald, C3 gjald, lækkun
Gjaldið, C3 olíugjald, sem leggst á gas- og dísilolíu og ennfremur steinolíu til ökutækja, lækkar og verður 56,00 kr/lítra.

Heimild: 1. gr. laga nr. 46/2014 um gjaldskrárlækkanir o.fl.
 

4.
Vörugjald af bensíni, LB gjald, lækkar
Gjaldið, LB vörugjald af bensíni, lækkar og verður 24,96 kr/lítra.

Heimild: 4. gr. laga nr. 46/2014 um gjaldskrárlækkanir o.fl.
 

5.
Áfengisgjöld, V* gjöld, lækka
Áfengisgjöld lækka og verða:

VX  Áfengisgjald 93,14 kr/cl af vínanda umfr. 2,25% - Öl o.fl.
VY  Áfengisgjald 83,78 kr/cl af vínanda umfr. 2,25% - Vín
VZ   Áfengisgjald 114,08 kr/cl af vínanda umfr. 0% - Annað áfengi

Lækkun áfengisgjalda hefur, auk almenns innflutnings á áfengi, áhrif á áfengisgjald áfengis í tollfrjálsum verslunum og umframmagn áfengis ferðamanna til landsins. 

Heimild: 8. gr. laga nr. 46/2014 um gjaldskrárlækkanir o.fl.
 

6.
Tóbaksgjöld, innflutningur til einkanota, T1 og T2 gjöld, lækka
Tóbaksgjöldin lækka og verða:

T1   Tóbaksgjald - vindlingar:  563,53 á hvern pakka; 20 vindlingar
T2   Tóbaksgjald - annað tóbak:  28,17 kr/gramm; grömm í lítrareit vörulínu í ebl. E1

Heimild: 10. gr. laga nr. 46/2014 um gjaldskrárlækkanir o.fl.
 

7.
Flutningsjöfnunargjald á olíuvörur, J1 til J5 gjöld, breytast
Taxtar flutningsjöfnunargjaldanna breytast og verða:

J1    Bifreiðabensín, 0,43 kr/lítra
J2    Flugsteinolía (þotueldsneyti), 0,15 kr/lítra
J3    Gasolía, 0,78 kr/lítra
J4    Flugvélabensín, 0,20 kr/lítra
J5    Aðrar olíur og blöndur til brennslu, 0,10 kr/kg 

Heimild: Auglýsing nr. 474/2014 um flutningsjöfnunargjald á olíuvörum.
 

8.
A tollur verður 0% og XB vörugjald fellur niður af drykkjarvörum úr soyja, hrísgrjónum, höfrum, hnetum og/eða möndlum (staðgengdarvörur kúamjólkur)

A tollur lækkar úr 20% í 0% og XB vörugjald (kr/lítra) fellur niður afturvirkt frá og með 1. janúar 2014 á eftirtöldum 16 tollskrárnúmerum: 2202.9031, 2202.9032, 2202. 9033, 2202.9034, 2202.9035, 2202.9036, 2202.9037, 2202.9039, 2202.9041, 2202.9042, 2202.9043, 2202.9044, 2202.9045, 2202.9046, 2202.9047, 2202.9049.

Ennfremur verður eftirfarandi breyting á tollskrá, viðauka I við tollalög: Fyrirsögn uppskiptingar tollskrárnúmera 2202.904(n) var „Drykkjarvörur úr hrísgrjónum og/eða möndlum", en verður „Drykkjarvörur úr hrísgrjónum, höfrum, hnetum og/eða möndlum".

Heimild: Lög nr. 76/2014 um breytingu á tollalögum og lögum um vörugjald (staðgengdarvörur kúamjólkur).
 

9.
Tollskrárlyklar til nota í tollskýrslugerðarhugbúnaði
Tollskrárlyklar, sem taka gildi 1. júní 2014, eru aðgengilegir hér á vef Tollstjóra. Aðeins tollskrárlyklar vegna innflutnings taka breytingum. Inn í þessum tollskrárlyklum eru einnig breytingarnar skv. lið 8 hér ofar sem gilda frá 1. janúar 2014.
  

10.
Nánari upplýsingar
Um tæknilega framkvæmd: Upplýsingadeild, rekstrar- og upplýsingatæknisvið, hjá Tollstjóra
ttu[hja]tollur.is eða þjónustuvakt, sími: 560 0505 

Um tollamál og tollafgreiðslu: Þjónustuver tollasviðs Tollstjóra, sími 560 0315

Til baka