Úrskurðir ríkistollanefndar (aflögð 2015)

Sleppa leiðarkerfi
Fara heim

Úrskurðir ríkistollanefndar (aflögð 2015)

Um áramót 2014-2015 fluttust öll verkefni ríkistollanefndar til yfirskattanefndar, en nefndin er til húsa að Borgartúni 21. Frekari upplýsingar má finna hér: http://www.althingi.is/altext/144/s/pdf/0480.pdf

Til að lesa úrskurðina þarf Adobe Reader skjölin eru á pdf formi...

TegundEfniStærð
9/2011 Kærður er úrskurður Tollstjóra þar sem hafnað er endurgreiðslu á virðisaukaskatti af gjöf til Fjölbrautaskóla Suðurlands. Ríkistollanefnd féllst á kröfu kæranda.119.3 kb
8/2011 Kærður er úrskurður Tollstjóra nr. 19/2011 END um endurákvörðun aðflutningsgjalda vegna ófullnægjandi gagna um sönnun á uppruna vöru.122.9 kb
7/2011 Kærð er ákvörðun Tollstjóra um tollmeðferð á sýnishornum. Kærandi krefst þess að ákvörðun Tollstjóra verði felld úr gildi og skírteinið tekið gilt. Ríkistollanefnd staðfesti úrskurð Tollstjóra.152.7 kb
6/2011 Kærður er úrskurður Tollstjóra en í honum er hafnað viðtöku EUR 1 skírteinis sem lagt var fram eftir tollmeðferð sendingar. Kærandi krefst þess að ákvörðun Tollstjóra verði felld úr gildi og skírteinið tekið gilt. 142.7 kb
5/2011 Kærð var ákvörðun Tollstjóra um innheimtu á virðisaukaskatti af sendingu sem kom til landsins í pósti. Kærandi krefst þess að ákvörðun Tollstjóra verði felld úr gildi. Ríkistollanefnd staðfesti ákvörðun Tollstjóra.132.3 kb
4/2011 Kærð var álagning Tollstjóra á aðflutningsgjöldum á fatnað og raftæki í fórum ferðamanns við komu hans til landsins. Kærandi krefst þess að ákvörðun Tollstjóra verði felld úr gildi. Ríkistollanefnd staðfesti ákvörðun Tollstjóra.110.2 kb
3/2011 Kærð var tollverðsákvörðun Tollstjóra á bifreið af gerðinni Jeep Grand Cherokee árgerð 2001 sem flutt var til landsins. Kærandi krafðist þess að ákvörðun Tollstjóra verði felld úr gildi. Ríkistollanefnd staðfesti ákvörðun Tollstjóra.125.9 kb
2/2011 - Kærð var endurákvörðun Tollstjóra sem birt var í úrskurði hans um tollflokkun á latexhönskum. Kærandi krafðist þess að ákvörðun Tollstjóra verði felld úr gildi. Ríkistollanefnd breytti tollflokkun vörunnar.229.8 kb
1/2011 Kærð var ákvörðun Tollstjóra sem birt var í úrskurði hans um að hafna umsókn um endurgreiðslu á virðisaukaskatti af gjöf til Gigtarfélags Íslands. Kærandi krefst þess að ákvörðun tollstjóra verði felld úr gildi. 143.4 kb
TegundEfniStærð
14/2010 Kærð er sú ákvörðun Tollstjóra sem birt var í úrskurði nr. 21/2010 um höfnun tollfríðindameðferðar fyrir fjóra bifreiðahjólbarða Kærandi krefst þess að ákvörðun Tollstjóra verði felld úr gildi. Ríkistollanefnd staðfesti niðurstöðu Tollstjóra.72.3 kb
13/2010 Kærð var endurákvörðun Tollstjóra um aðflutningsgjöld af hönskum sem sagðir eru til skurðlækninga, svo og öryggis- og rafsuðuhönskum. Kærandi krafðist þess að ákvörðun Tollstjóra yrði felld úr gildi. Ríkistollanefnd féllst á kröfu kæranda.138.2 kb
12/2010 Kærð er ákvörðun Tollstjóra um synjun á endurgreiðslu aðflutningsgjalda af ökutæki sem flutt var úr landi. Kærandi krefst þess að ákvörðun Tollstjóra verði felld úr gildi. Ríkistollanefnd fellst á kröfu kæranda.72.5 kb
11/2010 Kærð er sú ákvörðun Tollstjóra að hafna samtollun á rafgeymum í Segway rafmangshjól. Kærandi krefst þess að ákvörðun Tollstjóra verði felld úr gildi. Ríkistollanefnd staðfesti niðurstöðu Tollstjóra.96.2 kb
10/2010 Kærð er sú ákvörðun Tollstjóra að innheimta eftirgefið vörugjald af leigubifreið Kærandi krefst þess að ákvörðun Tollstjóra verði felld úr gildi. Ríkistollanefnd staðfesti niðurstöðu Tollstjóra.87.4 kb
9/2010 Kærð er sú ákvörðun Tollstjóra sem birt var í úrskurði nr. 16/2010 um tollflokkun á eldavél af gerðinni Beha Cooking Range M31AA sem heimilistæki. Kærandi krefst þess að tækið verði tollflokkað sem vél til veitinga/iðnaðarreksturs. 122.5 kb
8/2010 Kærður er úrskurður Tollstjóra þar sem synjað var um endurgreiðslu aðflutningsgjalda (virðisaukaskatts) af tveimur lyftum, sem ætlaðar eru fyrir hreyfihamlaða. Kærandi krefst þess að ákvörðun Tollstjóra verði felld úr gildi. 80.5 kb
7/2010 Kærð er tollflokkun Tollstjóra á Egils þykkni með sólberjabragði sem birt var í Bindandi áliti um tollflokkun vöru. Kærandi krefst þess að flokkun tollstjóra verði felld úr gildi.177.8 kb
6/2010 Kærð er tollflokkun Tollstjóra á Egils þykkni með ananasbragði sem birt var í Bindandi áliti um tollflokkun vöru. Kærandi krefst þess að flokkun tollstjóra verði felld úr gildi.171.2 kb
5/2010 Kærð er tollflokkun Tollstjóra á Egils þykkni með appelsínubragði og Egils sykurlausu þykkni með appelsínubragði sem birt var í Bindandi áliti um tollflokkun vöru. Kærandi krefst þess að flokkun tollstjóra verði felld úr gildi.182.8 kb
4/2010 Kærð er tollflokkun Tollstjóra á Egils þykkni með eplabragði sem birt var í Bindandi áliti um tollflokkun vöru. Kærandi krefst þess að flokkun tollstjóra verði felld úr gildi.172.3 kb
3/2010 Kærð er tollflokkun Tollstjóra, sem birt var í Bindandi áliti um tollflokkun vöru, á ProM3 sem er prótein duft sem leyst er upp í vökva og neytt í fljótandi formi. Kærandi krefst þess að flokkun tollstjóra verði felld úr gildi. 99.8 kb
2/2010 Kærð er tollflokkun tollstjóra á, iPod Touch 4th Generation, sem birt var í Bindandi áliti um tollflokkun vöru nr. 10 005. Kærandi krefst þess að flokkun tollstjóra verði felld úr gildi og varan verði tollflokkuð sem gagnavinnsluvél. 162.3 kb
1/2010 Kærð er endurákvörðun Tollstjóra á aðflutningsgjöldum af níu vörusendingum sem innihéldu hugbúnað. Kærandi mótmælti tollflokkun tollstjóra. Ríkistollanefnd féllst á kröfu kæranda um tollflokkun vörunnar.211.0 kb
TegundEfniStærð
9/2009 Kærð er endurákvörðun Tollstjóra á aðflutningsgjöldum af fimm vörusendingum sem innihéldu hugbúnað. Kærandi mótmælti tollflokkun tollstjóra. Ríkistollanefnd féllst á kröfu kæranda um tollflokkun vörunnar.154.0 kb
8/2009 Kærð er niðurstaða Tollstjórans sem birt var í Bindandi áliti um tollflokkun vöru. Deilt er um flokkun á efni í vatnskassa. Ríkistollanefnd staðfesti tollflokkun tollstjóra.70.3 kb
7/2009 Kærð er sú ákvörðun tollstjóra að tollflokka Kappa mjólkurdrykk í tollnúmer 2202.9011. Kærandi krefst þess að ákvörðun tollstjóra verði felld úr gildi og varan flokkuð í sama tollnúmer og Kókómjólk. Ríkistollanefnd staðfesti ákvörðun tollstjóra.33.5 kb
6/2009 Kærður er úrskurður tollstjóra um ákvörðun vátryggingar í tollverði vöru og greiðslu virðisaukaskattts af henni. Kærandi krefst þess að úrskurður tollstjóra verði felldur úr gildi og honum endurgreidd oftekin gjöld.31.1 kb
5/2009 Kærð er niðurstaða Tollstjóra sem birt var í Bindandi áliti um tollflokkun vöru um tollflokkun á Rifbena ávaxtaþykki. Kærandi krefst þess að flokkun tollstjóra verði felld úr gildi og varan flokkuð í tnr. 2009.8026.166.9 kb
4/2009 Kærður er úrskurður tollstjóra um tollflokkun á steindum glugga. Kærandi gerir kröfu um að glugginn verði tollflokkaður sem listaverk. Ríkistollanefnd staðfesti niðurstöðu tollstjóra.32.3 kb
3/2009 Kærður er úrskurður tollstjóra um synjun endurgreiðslu vörugjalds og virðisaukaskatts af fimm ökutækjum sem flutt voru úr landi. Kærandi krefst endurgreiðslu aðflutningsgjalda. Ríkistollanefnd staðfesti niðurstöðu tollstjóra.49.9 kb
2/2009 Kærður er hluti endurákvörðunar sem birt var í úrskurði 3/2009 END 8016. Tollstjóri féllst á kröfu kæranda. Ríkistollanefnd staðfesti þá niðurstöðu.33.0 kb
1/2009 Kærður er úrskurður tollstjóra um ákvörðun tollverðs og gjafaafsláttar. Ríkistollanefnd staðfesti niðurstöðu tollstjóra um tollverð, en féllst á kröfu kæranda um gjafaafslátt.32.9 kb
TegundEfniStærð
16/2008 Kærð er endurákvörðun tollstjóra sem birt var í úrskurði 53/2008. Hin kærða endurákvörðun tekur ýmissa þátta EUR-fríðindameðferðar í alls 26 vörusendingum. Kærandi krefst þess að endurákvörðunin verði felld úr gildi. 166.3 kb
15/2008 Kærð er endurákvörðun tollstjóra vegna tollflokkunar á loftpúðum. Endurákvörðunin tekur til þriggja vörusendinga. Ríkistollanefnd féllst ekki á hina breyttu tollflokkun tollstjóra en staðfesti úrskurð hans að hluta.67.8 kb
14/2008 Kærð er endurákvörðun tollstjóra vegna rangrar tollflokkunar. Endurákvörðunin tekur til 15 vörusendinga. Ríkistollanefnd staðfesti úrskurð tollstjóra.64.8 kb
13/2008 Kærðir eru tveir úrskurðir tollstjóra en í þeim eru gjöld endurákvörðuð vegna rangrar tollflokkunar. Endurákvörðunin tekur til alls 18 sendinga. Kærandi krefst þess að endurákvörðunin verði felld úr gildi. v115.1 kb
12/2008 Kærð er endurákvörðun tollstjóra sem birt var í úrskurði 37/2008. Hin kærða endurákvörðun tekur til ýmissa þátta EUR-fríðindameðferðar. Kærandi krefst þess að endurákvörðunin verði felld úr gildi. Ríkistollanefnd féllst á kröfu kæranda í málinu.139.1 kb
11/2008 Beiðni um endurupptöku úrskurðar ríkistollanefndar nr. 12/2005 vegna álits umboðsmanns Alþingis, mál nr. 4822/2006, dags. 17. júlí 2008. Ríkistollanefnd fellst á kröfu kæranda.95.4 kb
10/2008 Kærður er úrskurður tollstjóra um endurákvörðun aðflutningsgjöldum á alls 64 sendingum. Kærandi krefst þess að úrskurðurinn verði felldur úr gildi. Ríkistollanefnd feldi úrskurð tollstjóra úr gildi.339.4 kb
9/2008 Kærður er úrskurður tollstjóra um endurákvörðun aðflutningsgjalda vegna innflutnings á bifreið sem flutt var tímabundið til landsins. Kærandi krefst þess að úrskurðurinn verði felldur úr gildi. Ríkistollanefnd staðfesti endurákvörðun tollstjóra.76.7 kb
8/2008 Kærður er úrskurður tollstjóra um greiðslu virðisaukaskatts af innflutningi listaverks. Kærandi krefst þess að úrskurðurinn verði felldur úr gildi. Ríkistollanefnd staðfesti hinn kærða úrskurð.29.2 kb
7/2008 Kærður er úrskurður tollstjóra um endurákvörðun gjalda vegna innflutnings á fatnaði. Kærandi krefst þess að úrskurðurinn verði felldur úr gildi. Ríkistollanefnd staðfesti endurákvörðun tollstjóra að hluta.57.2 kb
6/2008 Kærð er endurálagning, vegna innflutnings plasmaskjáa sem fluttir voru inn sem tölvuskjáir. Tollstjóri krefst þess að úrskurðurinn verði staðfestur. Ríkistollanefnd staðfesti úrskurð tollstjóra.117.8 kb
5/2008 Kærður er úrskurður tollstjóra um endurákvörðun aðflutningsgjalda á húsbíl. Kærandi krefst þess að úrskurðurinn verði felldur úr gildi. Ríkistollanefnd staðfesti endurákvörðun tollstjóra.30.4 kb
4/2008 Kærð er ákvörðun tollstjóra að hafna lækkun vörugjalds af tvíorkubifreið sem ætluð er til leiguaksturs. Tollstjóri krefst þess að úrskurðurinn verði staðfestur. Ríkistollanefnd staðfesti úrskurðinn.30.5 kb
3/2008 Kærð er endurálagning, sem birt var í tveimur úrskurðum, um endurákvörðun aðflutningsgjalda af 15 vörusendingum sem að mati tollstjóra uppfylla ekki skilyrði EUR-tollmeðferðar. Tollstjóri krefst þess að úrskurðurinn verði staðfestur.97.1 kb
2/2008 Kærð er endurálagning aðflutningsgjalda og greiðsla á dráttarvöxtum, vegna innflutnings á húsbifreið vegna úrskurðar tollstjóra nr. 50/2007. Tollstjóri krefst þess að úrskurðurinn verði staðfestur. Ríkistollanefnd felldi úrskurðinn úr gildi.51.0 kb
1/2008 Kærð er álagning dráttarvaxta í úrskurði tollstjóra nr. 47/2007. Tollstjóri krefst þess að úrskurðurinn verði staðfestur. Ríkistollanefnd staðfesti úrskurðinn.32.9 kb
TegundEfniStærð
10/2007 Kærð er niðurstaða tollstjóra sem birt var í “Bindandi upplýsingum um tollflokkun vöru”. Deilt er um tollflokkun á öryggisflík ætlaðri vélhjólamönnum. Heiti jakkans er "Hit Air" . Ríkistollanefnd staðfesti tollflokkun tollstjóra.16.6 kb
9/2007 Kærður er úrskurður tollstjórans á Seyðisfirði þar sem tollverð bifreiðar sem flutt var úr landi til aðvinnslu er ákvarðað m.v. heildarverðmæti bifreiðarinnar. 34.3 kb
8/2007 Kærður er úrskurður tollstjóra um tollflokkun á þremur gerðum af myndvörpum. Kærandi krefst þess að úrskurðurinn verði felldur úr gildi. Ríkistollanefnd staðfesti tollflokkun tollstjóra á tækjunum.38.2 kb
7/2007 Kærður er úrskurður tollstjóra um endurákvörðun aðflutningsgjalda vegna innflutnings á gúmmífrauðdúk sem notaður er sem undirlag fyrir gólfefni. Kærandi krefst þess að úrskurðurinn verði felldur úr gildi. 51.3 kb
6/2007 Kærður er úrskurður tollstjóra um endurákvörðun aðflutningsgjalda vegna innflutnings á gúmmífrauðdúk sem notaður er sem undirlag fyrir gólfefni. Kærandi krefst þess að úrskurðurinn verði felldur úr gildi. 102.4 kb
5/2007 Kærður er úrskurður tollstjóra um endurákvörðun aðflutningsgjalda vegna innflutnings á gúmmífrauðdúk sem notaður er sem undirlag fyrir gólfefni. Kærandi krefst þess að úrskurðurinn verði felldur úr gildi.67.1 kb
4/2007 Kærður er úrskurður tollstjóra um endurákvörðun aðflutningsgjalda vegna innflutnings á gúmmífrauðdúk sem notaður er sem undirlag fyrir gólfefni. Kærandi krefst þess að úrskurðurinn verði felldur úr gildi. 78.7 kb
3/2007 Kærður er úrskurður tollstjóra um endurákvörðun aðflutningsgjalda vegna innflutnings á gúmmífrauðdúk sem notaður er sem undirlag fyrir gólfefni. Kærandi krefst þess að úrskurðurinn verði felldur úr gildi. 65.6 kb
2/2007 Kærður er úrskurður tollstjóra um endurákvörðun aðflutningsgjalda vegna innflutnings á gúmmífrauðdúk sem notaður er sem undirlag fyrir gólfefni. Kærandi krefst þess að úrskurðurinn verði felldur úr gildi. 75.9 kb
1/2007 Kærð er niðurstaða tollstjóra sem birt var í “Bindandi upplýsingum um tollflokkun vöru”. Deilt eru um tollflokkun á vöru sem unnin er úr kartöflum. Heiti hennar er “Rösti-Triangles og Potatoe boats”. 15.3 kb
Var efnið hjálplegt?Nei
Takk fyrir

Ábendingin verður notuð til að bæta gæði þjónustu og upplýsinga á vef Tollstjóra. Hikaðu ekki við að hafa samband ef þig vantar aðstoð.

Af hverju ekki?
Ef óskað er eftir svari vinsamlega notið: Hafðu samband eða Hrós, ábendingar og kvartanir