Úrskurðir 1997-2001 (ríkistollanefnd)

Sleppa leiðarkerfi
Fara heim

Úrskurðir 1997-2001 (ríkistollanefnd)

Ríkistollanefnd var aflögð árið 2015 og tók Yfirskattanefnd við verkefnum hennar.

Þessir úrskurðir eru á textaformi (HTML).

TegundEfniStærð
12/2001 Tollstjóri endurákvarðar gjöld af 49 vörusendingum er innihéldu óátekna geisladiska.0.56 Mb
11/2001 Kærð er tollflokkun tollstjóra á "Astro Play " gervigrasi sem sett var fram í "Bindandi upplýsingum um tollflokkun vöru".475.8 kb
10/2001 Tollstjóri endurákvarðar gjöld af 40 vörusendingum er innihéldu byggingarvörur, þ.e. efnivöru í niðurhengd loft.0.60 Mb
9/2001 Kærð er tollflokkun tollstjóra á rafali í tnr. 8501.3200 sem sett var fram í "Bindandi upplýsingum um tollflokkun vöru".475.9 kb
8/2001 Í máli þessu er ágreiningur um tollverð bóka sem fluttar voru inn í tollpósti. Tollstjóri ákvarðar tollverð þeirra.0.51 Mb
7/2001 Tollstjóri endurákvarðar gjöld af 36 vörusendingum er innihéldu leghús og drifása.0.54 Mb
6/2001 Tollstjóri endurákvarðar gjöld af 5 vörusendingum er innihéldu "Latte minarine" viðbit.470.4 kb
5/2001 Tollstjóri endurákvarðar gjöld af 11 vörusendingum er innihéldu "Latte minarine" viðbit.501.7 kb
4/2001 Í máli þessu er ágreiningur um tollverð bifreiðar sem keypt var skemmd í Þýskalandi.0.50 Mb
3/2001 Deilt er um tollflokkun á handfrjálsum búnaði fyrir farsíma sem saman stendur af endurhlaðanlegri rafhlöðu, titrara og hljóðnema/hátalara.474.2 kb
2/2001 Tollstjóri endurákvarðar spilliefnagjald vegna þess að þyngd vöru var ekki rétt tilgreind á aðflutningsskjölum.493.7 kb
1/2001 Kærandi unir ekki tollflokkun tollstjóra á geislaskrifurum í tnr. 8520.9002 er ákvarðað var í "Bindandi upplýsingum um tollflokkun vöru" og gerir kröfu um að varan verði tollflokkuð í tollskrárnúmer 8471.7000491.6 kb
11/2000 Ágreiningur var um tollflokkun á bifreið. Kærandi gerir kröfu um að bifreiðin verði tollflokkuð sem vöruflutningabifreið0.51 Mb
10/2000 Í máli þessu er kærð sú ákvörðun tollstjóra að ákvarða tollverð tveggja vélsleða af "Ski Doo summit 700" gerð0.51 Mb
9/2000 Í máli þessu er ágreiningur um tollverð bifreiðar sem keypt var skemmd á uppboði í USA0.51 Mb
8/2000 Í máli þessu er kærð sú ákvörðun tollstjóra að áætla aðflutningsgjöld vegna ótollafgreiddrar vöru sem afhent var innflytjanda án undangenginnar tollafgreiðslu494.1 kb
7/2000 Kærandi málsins kærir niðurstöður í "Bindandi upplýsingar um tollflokkun vöru" en þar tollflokkar tollstjóri sjálfvirkar myndbandaleigur sem sjálfvirkar söluvélar474.8 kb
6/2000 Kærandi málsins sætti sig ekki við að þurfa að greiða aðflutningsgjöld af veiðistöng sem send var erlendis til viðgerðar493.3 kb
5/2000 Ágreiningur var um tollflokkun á farþegaferju0.50 Mb
4/2000 Tollstjóri endurákvarðar aðflutningsgjöld af 11 vörusendingum. Um er að ræða hluti í brunaviðvörunarkerfi0.55 Mb
3/2000 Í máli þessu er deilt um tollflokkun á leghúsum og drifásum0.54 Mb
2/2000 Í máli þessu er ágreiningur um tollverð bifreiðar sem keypt var skemmd í Þýskalandi505.7 kb
1/2000 Í máli þessu er ágreiningur um tollverð bifreiðar sem keypt var í USA506.5 kb
15/1999 Í máli þessu er ágreiningur um tollverð bifreiða sem keyptar voru í Kanada0.59 Mb
14/1999 Í máli þessu er kært að innheimtur sé 24,5% virðisaukaskattur af bókum á erlendum málum við innflutning0.55 Mb
13/1999 Í máli þessu er ágreiningur um tollverð bifreiðar sem keypt var í Þýskalandi - Sjá úrskurð nr. 7/1999466.1 kb
12/1999 Í máli þessu er ágreiningur um tollverð bifreiðar sem keypt var í Þýskalandi - Sjá úrskurð nr. 7/1999467.6 kb
11/1999 Í máli þessu er ágreiningur um tollverð bifreiðar sem keypt var í Þýskalandi - Sjá úrskurð 7/1999463.8 kb
10/1999 Í þessu máli er ágreiningur um greiðslu dráttarvaxta á endurálögð aðflutningsgjöld af 7 vörusendingum494.3 kb
9/1999 Í máli þessu er ágreiningur um tollverð bifreiðar sem flutt var til landsins sem hluti af búslóð487.9 kb
8/1999 Í máli þessu er deilt um tollflokkun á tæki sem ætlað til kennslu í sjónvarpstækni svokölluðum Colour Television Trainer497.4 kb
7/1999 Í máli þessu er ágreiningur um tollverð bifreiðar sem keypt var í Þýskalandi0.54 Mb
6/1999 Í máli þessu er ágreiningur um tollverð bifreiðar477.5 kb
5/1999 Í máli þessu er ágreiningur um tollverð bifreiðar sem keypt var í Þýskalandi490.1 kb
4/1999 Endurupptaka á úrskurði nr. 7/1998 frá 15. febrúar 1999494.3 kb
3/1999 Í máli þessu er ágreiningur um tollverð bifreiðar sem keypt var skemmd í Þýskalandi0.54 Mb
2/1999 Í máli þessu er ágreiningur um tollverð bifreiðar sem keypt var í Þýskalandi0.58 Mb
1/1999 Í máli þessu er deilt um endurákvörðun aðflutningsgjalda og tollflokkun á hátölurum við tölvur0.70 Mb
9/1998 Málið snerist um ágreining um tollflokkun á vélknúnum sláttuvélum af gerðinni Jacobsen Tri-King 3WD Triplex Mower og Jacobsen LF-128 Lightweight Fairway508.4 kb
8/1998 Í málinu endurákvarðaði tollstjóri aðflutningsgjöld af hjámiðjum með innbyggðum loka úr kopar (messing)0.51 Mb
7/1998 Í málinu endurákvarðaði tollstjóri aðflutningsgjöld á 22 vörusendingar. Tollstjóri taldi að fram hefðu verið lagðir falsaðir vörureikningar með aðflutningsskýrslum0.53 Mb
6/1998 Í máli þessu reis ágreiningur um tollflokkun á tengivögnum, kælikössum og kælivélum sem fluttar voru til landsins494.6 kb
5/1998 Í máli þessu var ágreiningur um tollflokkun á rafmagnsheyrnartíðnimögnurum486.0 kb
4/1998 Í máli þessu endurákvarðaði tollstjóri aðflutningsgjöld af 22 vörusendingum. Kærandi skaut málinu til ríkistollanefndar468.0 kb
3/1998 Í málinu var deilt um tollflokkun á svokölluðu Pringles nasli0.53 Mb
2/1998 Í málinu var ágreiningur um hvaða verð ætti að leggja til grundvallar útreikningi tollverðs vegna innflutnings sex bifreiða0.57 Mb
1/1998 Í málinu var deilt um tollflokkun á svokölluðum gerviosti, en tollstjóri hafði gefið innflytjanda vörunnar það álit sitt að vöruna bæri að flokka í tnr. 2106.9069494.2 kb
17/1997 Innflytjandi kartöfluflaga sendi tollstjóra fyrirspurn um tollflokkun vörunnar. Tollstjóri afturkallaði síðan tollflokkunina.491.6 kb
16/1997 Í máli þessu kærði innflytjandinn X ehf. tollflokkun fjögurra gerða af kartöfluréttum. Samsetning varanna var þannig að lauk var blandað saman við kartöflurnar476.4 kb
13/1997 Kærandi krafðist þess að endurákvörðun tollstjóra á tollflokkun 15 sendinga af tölvumyndvörpum yrði felld úr gildi vegna þess að henni hefði ekki fylgt neinn rökstuðningur497.6 kb
12/1997 Í máli þessu, sem varðar innflutning þriggja bifreiða, töldu tollyfirvöld að reikningsverð væri of lágt á framlögðum reikningum þannig að þar kæmi ekki fram heildarverð bifreiðanna0.60 Mb
11/1997 Kærandi málsins A, óskaði eftir bindandi áliti um tollflokkun vöru sem samsett var af kartöflum og lauk472.5 kb
10/1997 Kærandi málsins sætti sig ekki við þá ákvörðun tollstjóra að endurákvarða aðflutningsgjöld vegna innflutnings golfbíls til endursölu0.50 Mb
9/1997 Kærandi málsins sætti sig ekki við tollflokkun myndvarpa af gerðinni Sharp XG-37950.52 Mb
8/1997 Í málinu var deilt um tollflokkun bifreiða. Innflytjendur höfðu hug á að breyta bifreiðunum, þannig að hægt yrði að nota þær til mannflutninga475.8 kb
7/1997 Ágreiningur í málinu stóð um tollflokkun á spónaplötum. Kærandi hélt því fram að hægt væri að nota plöturnar bæði á gólf, veggi og loft475.5 kb
6/1997 Tollstjóri óskaði eftir áliti ríkistollanefndar varðandi tollflokkun á spónaplötum sem A ehf. hafði flutt inn um árabil og tollflokkað á ákveðinn hátt en tollstjóri var ekki sammála473.9 kb
5/1997 Í málinu var ágreiningur um tollflokkun tveggja bifreiða sem áformað var að breyta eftir að þær hefðu verið fluttar inn þannig að hægt væri að nota þær við slökkvistörf og mannflutninga á slysstað475.2 kb
4/1997 Í máli þessu kærði B ehf. tollstjóra fyrir drátt hans á því að ákvarða tollverð fjögurra bifreiða sem félagið flutti inn476.3 kb
3/1997 Í málinu var deilt um innheimtu vörugjalds af framleiðsluvörum T í kjölfar beiðni ríkisskattstjóra til tollstjóra um að hann tollflokkaði nokkrar vörutegundir fyrirtækisins.477.1 kb
2/1997 Í máli þessu var deilt um tollflokkun á vöru sem samanstóð af festivagni, frystikassa og frystivél. Varan var samsett en flutt inn á tveimur sendingarnúmerum. Kærandi tollflokkaði festivagninn, kassann og kælivélina í mismunandi vöruliði511.0 kb
1/1997 Í málinu var deilt um hvaða innkaupsverð ætti að leggja til grundvallar útreikningi tollverðs vegna innflutnings bifreiðar505.5 kb
Var efnið hjálplegt?Nei
Takk fyrir

Ábendingin verður notuð til að bæta gæði þjónustu og upplýsinga á vef Tollstjóra. Hikaðu ekki við að hafa samband ef þig vantar aðstoð.

Af hverju ekki?
Ef óskað er eftir svari vinsamlega notið: Hafðu samband eða Hrós, ábendingar og kvartanir