CUSERR - Innflutningur - villukódar

Sleppa leiðarkerfi
Fara heim

CUSERR - Innflutningur - villukódar

Villukódar úr Tollakerfi í CUSERR skeytum, eru athugasemdir og tilkynning um villur og aðfinnsluatriði frá tolli vegna SMT-aðflutningsskýrslu.

Sjá CUSRES - sbr. ERC gagnastak í CUSERR skeytum.

Allir reitir í aðflutningsskýrslu, þ.e. skráningaratriði, eiga sér tiltekin villunúmer í Tollakerfinu og eru þau gefin upp í CUSERR skeyti.

Villunúmerin gefa til kynna heiti reitsins (nnn) og athugasemd (nnA) / villu (nnV) á útfyllingu reitsins í Tollakerfinu. Hverju villunúmeri fylgir sjálfgefinn texti, sem er athugasemd eða tilkynning um villu. Í stað A og V í enda villunúmers getur komið E, (nnE), en það merkir að tollstarfsmaður hefur tekið afstöðu til athugasemdar viðkomandi skráningaratriðis i aðflutningsskýrslunni.

Í Tollalínunni, upplýsingalínu tollstjóra, getur innflytjandi flett upp nánar athugasemdum við einstakar aðflutningsskýrslur, sem eru til afgreiðslu hjá tollstjóra.

Kódi - merking kóda

00A - Farmskrá breytt/leiðrétt 
00E - Farmskrá hefur verið breytt/leiðrétt. 
000 - Ákvörðunar-/tollafgreiðslustaður 

011 - Undirskrift á aðflutningsskýrslu 
01E - Undirskrift á aðflutningsskýrslu vantar. 

02A - Kennitölu innflytjanda breytt 
02E - Kennitölu innflytjanda ber ekki saman við kennitölu í farmskrá 
021 - Innflytjandi 

031 - Sendingarnúmer 

05V - VSK. nr er rangt eða vantar 
05E - VSK. nr er rangt, vantar eða ekki í gildi. 
051 - Virðisaukaskattsnúmer 

06A - Tilvísun innflytjanda / Yfirfærslunúmer skal vera tölustafir (númerískt) 
06E - Tilvísun innflytjanda / Yfirfærslunúmer er rangt (skal vera númerískt) 
061 - Tilvísun innflytjanda / Yfirfærslunúmer (reitur 4 í aðflutningsskýrslu) 

07V - Innkaupsland vantar eða óþekkt 
07E - Innkaupsland vantar eða óþekkt 
071 - Innkaupsland/viðskiptaland 

08A - Farmskrárnúmer er ekki í samræmi við farmskrá 
08V - Farmskrárnúmer vantar 
08E - Farmskrárnúmer vantar eða er ekki í samræmi við farmskrá 
081 - Farmskrárnúmer 

09A - Brúttóþyngd er ekki í samræmi við farmskrá 
09E - Brúttóþyngd vantar eða er ekki í samræmi við farmskrá 
091 - Brúttóþyngd 

101 - Vörugeymsla 

11A - Kódi leyfis/vottorðs/banns er ekki til 
11E - Kódi leyfis/vottorðs/banns er ekki til skv. staðli eða kóda vantar. 
113 - Leyfi / vottorð / bann 

12V - Verðmætisyfirlýsingu vantar eða röng 
12E - Verðmætisyfirlýsingu vantar eða kódi ekki skv. staðli. 
121 - Verðmætisyfirlýsing (Vy-lykill) 

13A - Meira en 60% frávik milli innkaupsverðs og heildarupphæðar reiknings 
13V - Greiðslumáta vantar 
13E - Heildarupphæð reiknings virðist röng.  Athugist. 
132 - Heildarupphæð reiknings/Greiðslumáti - GM 

14A - Vörureikningsnúmer vantar 
14E - Vörureikningsnúmer vantar.  Skylt er að gefa þau upp. 
141 - Vörureikningsnúmer v/ SMT eða VEF tollafgreiðslu 

15A - Uppgefin fylgiskjöl fylgja ekki 
15E - Fylgiskjöl vantar 
15V - Fjöldi fylgiskjala ekki tilgreindur 
151 - Fjöldi fylgiskjala 

16A - Kódi afhendingarskilmála er ekki til eða stað vantar. 
16E - Afhendingarskilmála vantar eða uppgefinn kódi ekki skv. staðli. 
16V - Afhendingarskilmála, kóda eða stað, vantar 
162 - Afhendingarskilmálar 

17V - Mynt óþekkt og/eða upphæð vantar 
17E - Myntkódi ekki skv. staðli eða tollgengi ekki skráð fyrir uppgefinn myntkóda og/eða upphæð vantar 
172 - Innkaupsverð (fob-verð) 

18V - Mynt óþekkt og/eða upphæð vantar 
18E - Myntkódi ekki skv. staðli eða tollgengi ekki skráð fyrir uppgefinn myntkóda og/eða upphæð vantar 
182 - Flutningskostnaður 1 

19V - Mynt óþekkt og/eða upphæð vantar 
19E - Myntkódi ekki skv. staðli eða tollgengi ekki skráð fyrir uppgefinn myntkóda og/eða upphæð vantar 
192 - Flutningskostnaður 2 

20V - Mynt óþekkt og/eða upphæð vantar 
20E - Myntkódi ekki skv. staðli eða tollgengi ekki skráð fyrir uppgefinn myntkóda og/eða upphæð vantar 
202 - Annar kostnaður 1 

21V - Mynt óþekkt og/eða upphæð vantar 
21E - Myntkódi ekki skv. staðli eða tollgengi ekki skráð fyrir uppgefinn myntkóda og/eða upphæð vantar 
212 - Annar kostnaður 2 

22V - Mynt óþekkt og/eða upphæð vantar 
22E - Myntkódi ekki skv. staðli eða tollgengi ekki skráð fyrir uppgefinn myntkóda og/eða upphæð vantar 
222 - Vátrygging 

292 - Athugasemd endurskoðanda: 
29E - Athugasemd endurskoðanda/starfsmanns tollstjóra eða pósthúss. 
(Þegar þessi villukódi er í CUSERR skeyti er texti, athugasemd endurskoðanda í FTX lið(um) í skeytinu.) 

302 - Kostnaðarliði vantar 
30E - Kostnaðarliði vantar vegna myndunar tollverðs 

31A - Tollskrárnúmer er með bannkóda. 
31V - Tollskrárnúmer vantar eða óþekkt 
31E - Tollskrárnúmer vantar, er ekki skv. gildandi tollskrá eða er með bannkóda. 
313 - Tollskrárnúmer 

32A - Vörulýsingu farmskrár breytt 
32E - Vörulýsing ófullnægjandi eða ekki í samræmi við farmskrá eða tollskrárnúmer 
32V - Vörulýsingu vantar 
323 - Vörulýsing 

33A - Tollskrárnúmer krefst einingartölu 
33E - Tollskrárnúmer krefst þess að einingartala sé gefin upp 
33V - Einingartölu vantar. 
333 - Einingartala (stykkjatala) 

34A - Brúttóvigt ahuga. 
34V - Summa nettóþyngdar á línum er hærri en brúttóþyngd 
34E - Summa nettóþyngdar á línum er hærri en brúttóþyngd eða nettóþyngd vantar/röng. 
341 - Nettóþyngd 

35V - Summa innkaupsverða lína röng / ber ekki saman við heildarinnkaupsverð 
35E - Summa innkaupsverða lína röng / ber ekki saman við heildarinnkaupsverð 
352 - Innkaupsverð pr. línu/tollskrárnúmer 

36A - Leyfi/vottorð vantar vegna þess að tegund tolls er önnur en A á tollskrárnúmeri. 
36E - Tegund tolls er ekki til fyrir uppgefið tollskrárnúmer og/eða upprunaland ellegar tilvísun vantar í EUR vottorð eða GSP vottorð, eða EUR yfirlýsingu eða GSP yfirlýsingu á vörureikningi vegna beiðnar um aðra tegund tolls en A á tollskrárnúmeri. 
36V - Tegund tolls á ekki við tollskrárnúmer og/eða upprunaland 
363 - Tegund tolls 

37V - Upprunaland vantar eða ógilt 
37E - Upprunaland vantar eða ekki skv. staðli 
373 - Upprunaland/framleiðsluland 

39A - Tilvísun í leyfi/vottorð/bann vantar. 
39E - Tilvísun í leyfi/vottorð/bann vantar. 
393 - Kódi leyfis/vottorðs/banns og tilvísun 

40A - Lítratölu vantar. 
40V - Lítratölu vantar. 
40E - Lítrarölu vantar eða er röng. 

41V - Styrkleikaprósentu áfengis vantar. 
41E - Styrkleikaprósentu áfengis vantar eða er röng. 

42A - Nettóvigt vantar. 
42V - Nettóvigt vantar. 
42E - Nettóvigt vantar eða er röng.

43V - Styrkleiki áfengis rangur (2,25% - 100%) 

44V - Magntölukóda pappa/pappírsumbúða vantar.
45V - Magntölukóda plastumbúða vantar.
46V - Magntölukódi krefst þyngdar > 0 kg.
47V - Magntölukódi er yfirlýsing um 0 kg þyngd
48V - Magntala og eða magnkódi villa.
49E - Samtala kg magntalna umbúða > nettóþyngd - Ábending

500 - Viðtökunúmeraskár 
51V - Viðtökunúmer er ekki til í viðtökunúmeraskrá hjá tolli. 
52V - Viðtökunúmer er skráð í annarri skýrslu. 
53V - Kennitala innflytjanda í skýrslu er ekki sú sama og á viðtökunúmerum í viðtökunúmeraskrá hjá tolli, sbr. þau viðtökunúmer sem eru í skýrslunni 
54V - Böggull hefur verið endursendur til útlanda. 
55V - Viðtökunúmer vantar í skýrslu. 
56V - Sendingarnúmer í reit 9 á skýrslu er ekki eitt af sendingarnúmerum á viðtökunúmerum, sbr. tilkynningar frá Íslandspósti um komu bögguls. 
57A (og 57E) - Brúttóþyngd í skýrslu er ekki í samræmi við samtals brúttóvigt á viðtökunúmerum í viðtökunúmeraskrá tollsins, sbr. viðtökunúmer sem eru í skýrslu. 
58V - Viðtökunúmer er ekki með E1 merkingu í viðtökunúmeraskrá hjá tolli og má því ekki tollafgreiða á E1 aðflutningsskýrslu.  

60V - Þyngd ekki skv. reiknireglu PL2 eða PP2

61V - Kóda vegna viðbætts sykurs (SYK) eða sætuefnis (SÆT) vantar
62V - Magn sykurs og/eða sætuefnis > nettóþyngd línu

70V - Fastnúmer ökutækis vantar eða of mörg 
70E - Fjöldi fastnúmera ekki í samræmi við uppgefinn fjölda ökutækja í einingartölu 
704 - Fastnúmer 

72V - Fastnúmer er ekki til í ökutækjaskrá Samgöngustofu
72E - Fastnúmer er ekki til í ökutækjaskrá Samgöngustofu 
724 - Fastnúmer 

73V - Fastnúmer þegar notað á ótilgreint ökutæki 
73E - Fastnúmer þegar notað á ótilgreint ökutæki 
734 - Fastnúmer 

744 - Fastnúmer 

75A - Nettóþyngd ber ekki saman við eiginþyngd í ökutækjaskrá 
75V - Nettóþyngd ber ekki saman við eiginþyngd í ökutækjaskrá 
75E - Nettóþyngd ber ekki saman við eiginþyngd í ökutækjaskrá 
754 - Fastnúmer 

76A - Athuga eiginþyngd ökutækja í ökutækjaskrá 
76E - Athuga eiginþyngd ökutækja í ökutækjaskrá 
76V - Athuga eiginþyngd ökutækja í ökutækjaskrá 
764 - Fastnúmer

77A - Tollflokkun röng m.v. CO2 losun ökutækis
77E - Tollflokkun röng m.v. CO2 losun ökutækis 
77V - Tollflokkun röng m.v. CO2 losun ökutækis

29E: Almenn athugasemd endurskoðanda fer í CUSERR. Textinn fer í FTX liði, allt að 10 línur, og síðan fer villkódinn sjálfur í ERC lið. Þetta er eina villan þar sem textinn er sendur. Í öllum öðrum tilfellum er einungis villukódinn sendur.

Var efnið hjálplegt?Nei
Takk fyrir

Ábendingin verður notuð til að bæta gæði þjónustu og upplýsinga á vef Tollstjóra. Hikaðu ekki við að hafa samband ef þig vantar aðstoð.

Af hverju ekki?
Ef óskað er eftir svari vinsamlega notið: Hafðu samband eða Hrós, ábendingar og kvartanir